Σχετικά με εμάς

Στην αρχή φαινόταν σαν ένα αδύνατο έργο, αλλά πολλές βραδινές συναντήσεις και φλιτζάνια καφέ αργότερα, το όνειρο πραγματοποιήθηκε και γεννήθηκε. Τώρα έχουμε εξελιχθεί σε μια παγκόσμια συνεργασία των ιατρών, το καθένα των οποίων κύριος στόχος είναι να περάσει σχετικά με την εμπειρία τους, προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία και η γνώση του, όπως πολλά άτομα όσο το δυνατόν.

Στο , είμαστε υπερήφανοι για τη διασφάλιση ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται είναι της υψηλότερης ποιότητας και ακρίβειας. Σε αντίθεση με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες συχνά περιέχουν υλικό γραμμένο από μη ιατρικά ειδικευμένο προσωπικό, όλα τα άρθρα σχετικά με καταρτίζονται από γιατρούς, οι οποίοι είναι ειδικοί στον τομέα τους